Mutluluk Hapı Antidepresan İsimleri

Mutluluk hapı antidepresan isimleri, psikolojik açıdan zor durumda olanlar açısından büyük bir önem taşır. Ancak her ne kadar bu ilaçlar mutluluk hapı olarak ifade edilse de, kesinlikle doktor talimatı olmadan kullanılmamalıdır. Yazımızın devamında mutluluk hapı antidepresan isimleri hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Mutluluk Hapı Nedir?

Mutluluk hapı; antidepresan ilaçlara verilen bir isim veya bir nitelemedir. Söz konusu ilaçların etkisi ile kişilerin mutluluk seviyelerinin artması nedeniyle böyle bir isim verilmiştir.

Antidepresanlar, depresyon tedavisi için geliştirilmiş ilaçlardır. Zaten isimlerinden, kullanım amaçları direkt olarak anlaşılır. Depresyon ise günümüzde oldukça sık görülen ve insanların yaşam kalitelerini ciddi anlamda düşüren bir rahatsızlıktır. Hayattan zevk alamama, mutsuzluk, huzursuzluk, isteksizlik, uyku bozukluğu, iştahsızlık gibi etkilere neden olur.

Depresyon, beyindeki bazı hormonların salgısındaki azalmalara yol açar. Serotonin, dopamin ve noradrenalin gibi hormonların azalmasına bağlı etkiler, antidepresan ilaçlarla giderilir. Buradaki hormonlar, aynı zamanda mutluluk hormonları olarak bilinir. Söz konusu ilaçlara mutluluk hapı adı verilmesinin bir diğer nedeni de budur.

Mutluluk Hapı Antidepresan İsimleri Nelerdir?

Mutluluk hapı antidepresan isimleri, depresyon hastaları açısından oldukça önemlidir. İlk bakışta bütün ilaçların aynı etkiye sahip oldukları düşünülse de, antidepresan için kullanılan ilaçların kendi içerisinde farklı türleri vardır.

Depresyon semptomları üzerinde etkili olduğu bilinen bu ilaçlar, 1950’li yıllarda geliştirilmiş ve daha sonra yaygınlaşmıştır. Yaklaşık 60 yıldır, yaygın şekilde kullanılır. İşte mutluluk verici antidepresan ilaç isimleri;

 • Moklobemid
 • Amitriptilin
 • Laroxyl
 • Klomipramin
 • İnsomin
 • Anafranil
 • İmipramin
 • Tofranil
 • Opipramol
 • İnsidon
 • Aurorix
 • Mianserin
 • Tolvon
 • Trazodon
 • Desyrel

Buradaki mutluluk hapı antidepresan isimleri, klasik antidepresan olarak kabul edilen ilaçlara aittir. Bunların insanlardaki mutsuzluğu, isteksizliği ve benzer olumsuz etkileri giderdiği doğrudur. Ancak sadece birkaç ilaç kullanımı ile böyle etkilerin görülmesi beklenmemelidir. Doktor talimatı dikkate alınarak, belirtilen süre boyunca kullanılmalıdır. Etkilerini genellikle 4-6 hafta sonra gösterirler.

Mutluluk verici antidepresan ilaç kullanımı ile birlikte, beyinin bazı bölgelerindeki farklı kimyasalların / hormonların etkinlikleri artmaya başlar. Bunların başında ise serotonin, dopamin ve noradrenalin gelir. Böylece kişideki olumsuz etkiler ortadan kalkar ve kişi kendisini mutlu hissetmeye başlar.

Günümüzde kullanılan mutluluk hapı veren antidepresan isimleri detaylı olarak incelendiğinde, 30’dan fazla seçenek olduğu görülür. Ayrıca bunlar, kendi içlerinde sınıflara ayrılır. Antidepresan ilaç sınıfları şu şekildedir:

 • Atipik ve yeni kuşan antidepresanlar
 • SSRI’lar
 • MAO inhibitörleri
 • Trisiklikantidepresanlar

Buradaki sınıflarda bulunan ilaçların çalışma ve etki etme şekilleri farklılık gösterir. Her birinin kendine özgü bir etki etme yolu, yöntemi vardır. Bundan dolayı antidepresanlar, mutlaka doktor kontrolünde ve talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Hemen oku : Adaletten Hukuka Geçiş 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler

Antidepresan İlaç Neden Gereklidir?Pin
Mutluluk Hapı Antidepresan İsimleri 4

Antidepresan İlaç Neden Gereklidir?

Buradaki etkilerin mutluluk verici olması, ilaçların kontrolsüz şekilde kullanılmasına neden olabilir. Daha açık bir ifadeyle depresyon haricindeki mutsuzluklar için antidepresanlar kullanılamaz. Kullanıldığında ise olumsuz etkiler meydana gelebilir. Antidepresanların kullanılabileceği hastalıklar şunlardır:

 • Depresyon
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Kronik ağrı
 • Obsesif kompülsif bozukluk (takıntı bozukluğu)
 • Kaygı bozuklukları

Depresyon, her mutsuzluk hali anlamına gelmez. Yaşanılan her türlü mutsuzluk, depresyon olarak nitelendirilemez. Bu rahatsızlık, oldukça ciddi etkilere sahiptir ve yaşanıldığında etkileri rahatlıkla fark edilir.

Mutluluk Veren İlaçlarPin

Mutluluk Veren İlaçlar

Mutluluk veren ilaçlar denildiğinde direkt depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar akla gelir. Antidepresan olarak bilinen bu ilaçların kendi içinde farklı türleri vardır. Yaşanılan depresyonun şiddeti ve görülen psikolojik sorunun türüne göre bunlardan uygun olan, doktor tarafından reçete edilir.

Günümüzde klasik olan antidepresanlar kullanıldığı gibi, yeni kuşak antidepresanlar da kullanılır. Mutluluk veren ilaçlar olarak da nitelendirilen ilaçların isimleri şu şekildedir:

 • Risperidon
 • Risperdal
 • Paliperidon
 • İnvega
 • Xeplion
 • Trevicta
 • Olanzapin
 • Zyprexa
 • Ozaprin
 • Rexapin
 • Ketiapin
 • Seroquel
 • Gyrex
 • Cedrina
 • Ketya
 • Ziprasidon
 • Zeldox
 • Aripiprazol
 • Abilify
 • Abizol
 • Aripa
 • Risperidon
 • RisperdalConsta
 • Klozapin
 • LeponexClonex

Burada paylaşılan mutluluk hapı isimleri, tamamen bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmıştır. Bunların doktor talimatı olmadan kullanılması uygun değildir ve çok risklidir.

YouTube video

En Zararsız Antidepresan

En zararsız antidepresan, yan etkileri en az olan antidepresanlardır. Depresyon tedavisinin gerçekleştirilmesi için kullanılan etken madde ve yardımcı maddelerin bazı yan etkileri de vardır. Bunlar, insan vücuduna zarar verebilir. Ancak depresyonun olumsuz etkileri daha fazla olduğunda, bu tip yan etkiler göze alınır.

Doktor talimatına göre alınan antidepresanların neredeyse tamamının yan etkileri veya komplikasyon riskleri vardır. Ancak bazılarında bu riskler daha düşüktür. En zararsız antidepresan olarak şunlar gösterilebilir:

 • Duxet
 • Xanax
 • Prozac (20 mg)
 • Lustral 
 • Serdep (50 mg)

Buradaki ilaçlar doktor talimatıyla kullanılır. Herkesteki etkisi aynı olmaz. Dolayısıyla uygun semptomların bulunduğu hastalara reçete edilir.

4.5/5 - (6 votes)

Yorum yapın